tính cách cũng như tập tính của những giống chó cảnh