admin

chó không nghe lời chủ

Chó là một loài thú dữ, là trợ thủ đắc lực giúp con người chống trộm. Tuy nhiên, với sự huấn luyện tích cực và đúng cách, loài chó dần […]

khẩu phần ăn của chó mang thai

Công việc chăm sóc chó cái mang thai vô cùng khó khăn và phức tạp. Người chủ phải hết sức chú tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho chó […]